Directiva privind protecția datelor

(Ediție: aprilie 2020)

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este de mare importanță pentru noi. În conformitate cu Regulamentul European general privind protecția datelor (art. 13 GDPR) avem obligativitatea de a vă informa cu privire la scopul colectării, stocării și transmiterii datelor, precum și cu privire la drepturile pe care le aveți raportate la protecția datelor. Conținutul și gradul de procesare a datelor este determinat în mare parte de datele pe care le puneți la dispoziție sau de datele necesare pentru relația de afaceri sau furnizate în scopul comunicării.

Cine este responsabil cu prelucrarea datelor și cu cine pot lua legătura?

La secțiunea de date de contact veți găsi informații cu privire la persoanele responsabile, precum și la autoritatea de supraveghere competentă.

Ce date se prelucrează și care este sursa acestor date?

Prelucrăm date cu caracter personal pe care le obținem de la dumneavoastră, de la partenerii contractați de dumneavoastră sau de la unul din partenerii noștri de afaceri, în cadrul relațiilor noastre de afaceri. În plus, prelucrăm date pe care le-am obținut din surse disponibile în mod public (de ex. registrul companiei, listă publică de adrese, media, participanți la târguri), în limita în care acest lucru este permis. Printre datele cu caracter personal se numără informațiile dumneavoastră personale (ca de ex. titlu, nume, țară, adresă, adresă de e-mail și număr de telefon, adrese de livrare, date de comandă și de facturare, rapoarte de credit, date de documentație, protocoale privind târgurile etc.).

În ce scopuri se procesează datele și care este baza legală în acest sens?

Prelucrăm datele cu caracter personal numai în cadrul activității noastre economice. În plus, prelucrarea datelor se efectuează numai în baza cerințelor legale, în baza unei relații contractuale sau a unei relații pre-contractuale, pe baza consimțământului acordat de dumneavoastră sau în cazul în care dumneavoastră luați legătura cu noi (de exemplu la târguri, prin e-mail, poștă, telefon sau prin intermediul acestui site web).

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în special în cadrul următoarelor procese sau proceduri comerciale:

 • vizitarea pagini site-ului web
 • contactare
 • înregistrare în calitate de vizitator, acces de oaspete în rețeaua WLAN
 • concursuri
 • târguri, evenimente și școlarizări privind produsele
 • consultanță oferită de angajații noștri sau de parteneri
 • prelucrarea comenzii, livrare, facturare
 • pe baza obligațiilor legale (screening la vamă sau compliance screening, raportarea unui accident)
 • muncă în regim temporar, școlarizare, forțe de muncă sezoniere
 • verificarea calității și certificarea calității, reclamații
 • facturarea serviciilor subcontractate

Ca parte a acestei relații contractuale, trebuie să ne puneți la dispoziție acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru stabilirea și executarea relațiilor de afaceri și pe care suntem obligați să le colectăm. În cazul în care nu ne puneți la dispoziție aceste date, în general suntem nevoiți să respingem cererea dumneavoastră, sau propunerea pentru încheierea unui contract, precum și executarea unei lucrări sau să încheiem o relație contractuală deja existentă.

În cazul în care sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aceste date vor fi procesate numai cu scopul și în măsura convenită în declarația de consimțământ. Puteți revoca un anumit consimțământ cu efect pentru viitor în orice moment, fără a oferi motive, în măsura în care acest lucru este permis din punct de vedere juridic. Vă rugăm să rețineți că organul legislativ consideră cererile drept o relație pre-contractuală, iar documentele anexate cererii se păstrează timp de 6 luni în urma încheierii procedurii de candidatură.

În plus, ne rezervăm dreptul de a vă stoca numele de familie și prenumele, adresa și, în măsura în care am primit această informație suplimentară de la dumneavoastră în scopul relației contractuale, titlul dumneavoastră, studiile academice și denumirea profesională, industrială sau comercială în liste pe care le vom folosi în scopuri de publicitate proprie, ca de exemplu, pentru a vă trimite oferte și informații interesante despre produsele noastre prin poștă. Puteți contesta în orice moment stocarea și utilizarea datelor dumneavoastră în aceste scopuri, trimițând un mesaj prin poștă la adresa menționată.

În cazul în care efectuăm plăți în avans, ca de exemplu, în cazul achiziționării unor produse cu plata după emiterea facturii, ne asumăm dreptul de a obține informațiile privind identitatea și informațiile de credit de la companiile specializate (agenții de credit), cu scopul de a ne proteja interesele noastre legitime.

Cine este destinatarul datelor mele?

Transmitem datele către terți numai atunci când acest lucru este permis din punct de vedere legal, în cazul în care dumneavoastră ne-ați oferit consimțământul sau în cazul în care transmiterea datelor este necesară pentru îndeplinirea scopurilor profesionale.

Atunci când este posibil, datele sunt anonimizate sau pseudonimizate.

În cadrul grupului nostru de companii, datele dumneavoastră sunt transmise numai către acele departamente sau către acei angajați care au nevoie de datele dumneavoastră pentru a îndeplini obligațiile contractuale, legale și de supraveghere sau pentru a proteja interesele legitime.

În plus, transmitem datele dumneavoastră către procesatorii contractați de noi:

 • furnizori de servicii IT și de hosting
 • furnizori de servicii de securitate, conectarea și înregistrarea vizitatorilor
 • instituții de creditare și furnizorii de servicii de plăți pentru procesarea plăților în cazul comenzilor
 • furnizori de servicii de backoffice, pentru furnizarea de publicitate prin corespondență
 • furnizori pentru procesarea comenzilor de produse și modele
 • laboratoare și institute pentru verificarea produselor
 • companii de transport, companii specializate în logistică
 • parteneri de vânzări, dacă aceștia au nevoie de datele dumneavoastră pentru a procesa comanda
 • agenții, pentru efectuarea de sondaje, activități de marketing și organizarea de evenimente.

De asemenea, transmitem datele către organismele și instituțiile publice (administrația financiară, autorități, birouri vamale), în cazul în care se impune obligativitatea legală în acest sens.

Toți procesatorii de comenzi, precum și partenerii de vânzări sunt obligați la nivel contractual să proceseze datele dumneavoastră cu caracter personal, numai cu scopul de a vă furniza serviciul și în conformitate cu reglementările în vigoare privind protecția datelor.

Pentru cât timp sunt stocate datele mele?

Vă stocăm datele numai atât timp cât este nevoie de acestea pentru a prelucra tranzacția sau pentru a respecta reglementările privind documentația. Cerințele legale impun ca scrisorile comerciale să fie păstrate timp de cel puțin 6 ani, iar cele pe subiecte fiscale relevante timp de cel puțin 10 ani. În plus, sisteme noastre IT dispun de opțiuni variate pentru protecția datelor, care nu permit ștergerea anterioară a acestora. În acest caz, accesul la datele respective după expirarea perioadei este limitat. Documentele pentru candidatură sunt stocate sau reținute timp de 6 luni de la încetarea contractului pentru respectivul post vacant; în cazul în care s-a depus candidatura prin intermediul unei agenții de recrutare, datele de referință trebuie păstrate un timp mai îndelungat.

Care sunt drepturile pe care le am cu privire la protecția datelor?

Aveți dreptul la liberă informație cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le stocăm, precum și dreptul de a cere corectarea, blocarea sau ștergerea acestor date. Dacă v-ați oferit consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, vă puteți retrage acest consimțământ, având efect asupra unei prelucrări viitoare.

În acest scop vă rugăm să luați legătura cu persoana/departamentul cu care ați avut ultima dată contact. În plus, puteți lua legătura și cu responsabilii cu protecția datelor.

În cazul în care sunteți de părere că vă prelucrăm datele, încălcând reglementările europene privind protecția datelor, vă rugăm să luați legătura cu noi, pentru a vă putea clarifica orice griji în acest sens. De asemenea, aveți dreptul de a depune plângere la autoritățile competente în materie de protecție a datelor, în cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal.

Datele mele se află în siguranță?

Utilizăm măsuri de securitate de ultimă oră pentru a vă proteja în mod adecvat datele. Angajații, subcontractanții și partenerii noștri comerciali sunt obligați să respecte reglementările noastre privind securitatea informațiilor.

Protecția datelor pentru acest site web, pentru servicii online și în scopuri de marketing

Stocarea datelor de acces în fișiere de logare pe server

Puteți vizita site-urile noastre web, fără a oferi informații cu privire la persoana dumneavoastră. Stocăm datele de acces pe așa numitele fișiere de logare pe server, ca de exemplu numele fișierului dorit, data și ora accesării, volumul de date transferat și provider-ul care face cererea. Aceste date sunt evaluate exclusiv pentru a asigura o operare fără probleme a site-ului și pentru a îmbunătăți oferta noastră; aceste date nu ne permit să alocăm niciun fel de informație persoanei dumneavoastră.

Datele pentru buletinul informativ

Dacă doriți să vă abonați la buletinul informativ pe care îl punem la dispoziție prin intermediul site-ului web, avem nevoie de o adresă de e-mail din partea dumneavoastră, precum și de informații care ne permit să verificăm faptul că dumneavoastră dețineți respectiva adresă de e-mail, dar și confirmarea că doriți să primiți buletinul informativ. Alte date nu se colectează, respectiv se colectează numai în cazul în care v-ați oferit consimțământul în acest sens. Folosim aceste date exclusiv pentru a vă trimite informațiile cerute și nu le transmitem către terțe părți.

Datele introduse cu scopul abonării la buletinul informativ se prelucrează exclusiv în urma consimțământului pe care ni-l oferiți (art. 6, par. 1, lit. a din GDPR). Puteți oricând să vă retrageți consimțământul cu privire la stocarea datelor, a adresei de e-mail și a utilizării acesteia pentru trimiterea buletinului informativ, de exemplu prin intermediul opțiunii de „dezabonare” inclusă în buletinul informativ. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate până la acel moment nu sunt afectate se revocarea consimțământului.

Stocăm datele pe care ni le oferiți cu scopul abonării l buletinul informativ. În cazul în care vă dezabonați de la buletinul informativ, profilul dumneavoastră va fi comutat pe statusul „dezabonat”, iar pe viitor nu veți mai primi buletine informative. La cererea dumneavoastră, putem șterge și datele.

Inxmail

Acest site web utilizează Inxmail pentru trimiterea buletinelor informative. Furnizorul acestor servicii este Inxmail GmbH Wentzingerstr. 17, D-79106 Freiburg/GERMANY. Inxmail este un serviciu prin intermediul căruia se pot organiza și trimite buletinele informative. Datele pe care dumneavoastră ni le oferiți cu scopul abonării la buletinul informativ (de ex. adresă de e-mail) sunt stocate pe serverele Inxmail din Germania.

Buletinele noastre informative trimise prin intermediul Inxmail, ne permit analiza comportamentului destinatarului. În acest scop se poate analiza, printre altele, câți dintre destinatari au deschis buletinul informativ și cât de des a fost accesat ce link din buletin. Prin intermediul așa-numitei opțiuni conversation-tracking se mai poate analiza și dacă o acțiune definită anterior a fost efectuată în urma accesării link-ului din buletinul informativ. Pentru mai mule informații cu privire la modul în care se analizează datele prin intermediul Inxmail, vă rugăm să accesați: www.inxmail.de

Prelucrarea datelor se realizează numai pe baza consimțământului dumneavoastră (art. 6, par. 1, lit. a din GDPR). Puteți oricând să vă retrageți acest consimțământ prin dezabonarea de la buletinul informativ. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate până la acel moment nu sunt afectate se revocarea consimțământului.

În cazul în care nu vă doriți o analiză prin intermediul Inxmail, trebuie să vă dezabonați de la buletinul informativ. În buletinul informativ există un link pe care îl puteți accesa în acest scop.

Încheierea unui contract pentru prelucrarea datelor comandate

Am încheiat un contract cu Inxmail pentru prelucrarea datelor contractate și punem în totalitate în aplicare reglementările stricte impuse de autoritățile germane responsabile cu protecţia datelor atunci când folosim Inxmail.

Utilizarea datelor pentru reclame prin e-mail fără abonarea la buletinul informativ și dreptul de obiecție

Dacă primim adresa dumneavoastră de e-mail în legătură cu vânzarea unui produs sau a unui serviciu, și nu ați obiectat în acest sens, ne rezervăm dreptul de a vă trimite regulat oferte prin e-mail cu privire la produse similare din gama noastră din care ați achiziționat deja produse. Puteți să vă retrageți consimțământul cu privire la utilizarea adresei dumneavoastră de e-mail în orice moment, folosind link-ul din e-mail.

Utilizarea modulelor cookie

Folosim așa-numitele module cookie pe diferite pagini, pentru a putea îmbunătăți experiența de vizitare pe site-ul nostru web și pentru a activa utilizarea anumitor funcții. Modulele cookie sunt mici fișiere text, stocare pe dispozitivul dumneavoastră. Unele dintre aceste module cookie utilizate de noi sunt șterse imediat după ce ați încheiat sesiunea respectivă, așadar după ce ați închis browser-ul (așa numitele module cookie de sesiune). Alte cookie-uri rămân pe dispozitivul dumneavoastră și ne permit să vă recunoaștem browser-ul la următoarea vizită (module cookie persistente). Vă puteți configura browser-ul, astfel încât să fiți informat/ă cu privire la setările modulelor cookie și să decideți în mod individual cu privire la acceptarea modulelor cookie pentru anumite cazuri sau în general. În cazul în care nu acceptați utilizarea modulelor cookie, există riscul ca funcționalitatea site-ului nostru web să fie limitată.

Mai multe informații cu privire la modulele cookie de pe site-ul nostru web.

Utilizarea de Google (Universal) Analytics pentru analiza web

Acest site web folosește Google (Universal) Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics utilizează metode care permit o analiză a utilizări site-ului web din partea dumneavoastră, ca de exemplu prin „cookie-urile” stocate pe calculatorul dumneavoastră. Informațiile generate despre utilizarea acestui site web sunt de regulă transmise către un server al Google în SUA și stocate acolo. Prin activarea anonimizării IP-ului de pe acest site web, adresa IP este scurtată înainte de a fi transmisă către statele membre UE sau către alte state contractoare membre ale Acordului cu privire la Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale se trimite adresa întreagă către un server la Google în SUA și scurtată acolo. Adresa IP anonimizată, transmisă de către browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu este alocată altor date de pe Google.

Puteți preveni colectarea datelor generate de modulele cookie și alocate utilizării dumneavoastră a acestui site web (inclusiv adresa IP) față de Google, precum și procesarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea plug-in-ului de browser disponibil la următoarea adresă http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ca alternativă la plug-in-ul pentru browser, puteți apăsa pe acest link, pentru a preveni colectarea din partea Google Analytics pe viitor pentru acest site web. În acest scop se va stoca un modul opt-out cookie (cookie de excludere) pe dispozitivul dumneavoastră. Dacă vă ștergeți cookie-urile, atunci va trebui să apăsați din nou pe link.

Apăsați aici, pentru a fi excluși de la colectarea prin Google Tag Manager.

Utilizarea Cookiebot

Acest site web utilizează serviciul „Cookiebot“, pus la dispoziție de compania Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhaga, Danemarca. Pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor prin intermediul Cybot și a reglementărilor respective cu privire la protecția datelor, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

În momentul în care utilizatorul final își exprimă consimțământul pe paginile noastre web, următoarele date sunt înregistrate automat de Cybot:

·      Numărul de IP al utilizatorului final, în formă anonimizată (ultimele trei cifre vor fi setate pe „0”).

·      Data și ora la care s-a dat consimțământul.

·      Agentul utilizator al browser-ului utilizatorului final.

·      Adresa URL de la care a fost transmis consimțământul.

·      Un cod anonim, aleatoriu și criptat.

·      Statusul acordului oferit de utilizatorul final, care servește drept dovadă a acordului.

Codul și statusul acordului sunt stocate și în browser-ul utilizatorului final, în modulul cookie „CookieConsent”, permițând site-ului să citească în mod automat consimțământul dat de utilizator și pentru toate celelalte cereri de accesare ale paginii venite din partea utilizatorului final și sesiunile viitoare ale utilizatorului final pentru până la 12 luni. Codul este folosit drept dovadă a consimțământului și pentru a putea verifica dacă statusul acordului stocat în browser-ul utilizatorului final nu s-a schimbat, în comparație cu acordul inițial trimis la Cybot.

 

Utilizarea Sitecore Tracking

Această pagină folosește serviciul de analiză web al Sitecore, pentru a putea face actualizări ulterioare și pentru a asigura o abordare mai potrivită a clientului prin intermediul unui conținut personalizat. Stocarea modulelor cookie poate fi prevenită prin intermediul unei setări corespunzătoare în softul browser-ului. Cu toate acestea, dorim să subliniem faptul că în acest caz există riscul ca anumite funcții ale site-ului să nu fie disponibile.

Pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor prin intermediul Sitecore și a reglementărilor respective cu privire la protecția datelor, vă rugăm să accesați următorul link:: www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx

Pentru mai multe informații privind modulele cookie utilizate, vă rugăm să accesați pagina noastră www.freudenberg-pm.com/Footer/Cookies_de/

Adaptarea politicii de confidențialitate

Vă rugăm să rețineți că la nevoie, putem sau suntem nevoiți să aducem modificări acestor informații în conformitate cu art. 13/14 din GDPR. Cele mai noi informații în conformitate cu art. 13/14 din GDPR pot fi oricând accesate pe pagina noastră.

 

Site-urile Freudenberg Performance Materials